โรงเรียนวัดวังบุญ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนวัดวังบุญ

วันที่  21  พฤศจิกายน  2557

 วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    วันมาฆบูชา  

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อิ่มบุญที่วัดห้วยมงคล
ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน   พระราชวังสีหวานริมทะเล  เพชรบุรี


 เฮฮาที่หาดชะอำ เพชรบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

แข่งขัน กรีฑา - กีฬา

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์   กลุ่มโรงเรียนที่ 1

ทุ่งสงบเกมส์  วันที่  26 - 27  ธันวาคม  2555ขบวนพาเหรดโรงเรียนวัดวังบุญ

ขบวนพาเหรดโรงเรียนวัดวังบุญ  เข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบเชียร์ลีดเดอร์ โรงเรียนวัดวังบุญรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปีรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปียินดีกับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปี


วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมโรงเรียนวัดวังบุญ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  1

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมไหว้ครู

เลือกประธานนักเรียน ปี 2555.