โรงเรียนวัดวังบุญ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    วันมาฆบูชา  

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อิ่มบุญที่วัดห้วยมงคล
ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน   พระราชวังสีหวานริมทะเล  เพชรบุรี


 เฮฮาที่หาดชะอำ เพชรบุรี