โรงเรียนวัดวังบุญ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    วันมาฆบูชา  

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อิ่มบุญที่วัดห้วยมงคล
ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน   พระราชวังสีหวานริมทะเล  เพชรบุรี


 เฮฮาที่หาดชะอำ เพชรบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

แข่งขัน กรีฑา - กีฬา

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์   กลุ่มโรงเรียนที่ 1

ทุ่งสงบเกมส์  วันที่  26 - 27  ธันวาคม  2555ขบวนพาเหรดโรงเรียนวัดวังบุญ

ขบวนพาเหรดโรงเรียนวัดวังบุญ  เข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบเชียร์ลีดเดอร์ โรงเรียนวัดวังบุญรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปีรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปียินดีกับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปี