โรงเรียนวัดวังบุญ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

แข่งขัน กรีฑา - กีฬา

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์   กลุ่มโรงเรียนที่ 1

ทุ่งสงบเกมส์  วันที่  26 - 27  ธันวาคม  2555ขบวนพาเหรดโรงเรียนวัดวังบุญ

ขบวนพาเหรดโรงเรียนวัดวังบุญ  เข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบเชียร์ลีดเดอร์ โรงเรียนวัดวังบุญรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปีรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปียินดีกับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเปตองหญิง   รุ่นอายุ  12  ปี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น